Proverbi | Poesie | Racconti | Articoli | Dizionario | Ricette | Mobile | BackOffice e Registrazione | Contatti | Home 
PAROLA
IN
Dialettando.comLe Regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Canton Ticino
CorsicaCalabria
Si m'arricuordu spànticu
Dialetto: Calabria

Si m'arricuordu spànticu
Dialetto di Montalto Uffugo (Cosenza)

Puru si tantu tièmpu, di tànnu, già è passatu,
si m'arricuordu spànticu, pp'u suonnu ch'haju sunnatu.

A sira, era novembri, parc' un finiscija mmaj
e ra mamma di patrima, vicin'a ra vrascera
na rumanza cuntava, ccu lutti muorti e guaj.
Iju, ch'era quatrarieddru, mi la cridija davèra
e mmoccivò, ca nannama ti la cuntava 'n modu
chi senza darti dubbiu ti la vivìj ppi brodu :
e mentri Iddra cuntava mi s'aggrizzav'a a carni
e quannu pu' a ra fini m'avìa di jì a curcàri
mi la fifava tantu chi cchiù 'n sapija cchi fàri !

Zìama, cum'ogni sira, mi dàu ra bonanotti
stutàu ra luci e disse "prega sinnò su botti"
Perciò prima di dòrmiri, dicìu l'Avemmaria
u Patrinnuouostru, u Gloria e l'Angiludidiju.
Ma dòrmiri ! E cchi ccavulu, dòrmiri un si putìja
ch'u liettu mi parìja na varca china i grupi
e ru cuscinu simili a ra vucca di lupi.
Diavul'a bizzeffi vidìja 'mbracchiati au muru
e streghi e monachieddri vulavan'intr'u scuru.

U cori 'mpiettu strepiti parija jessi faciennu
e mi spagnava tantu ch'u liettu ija 'mbunniennu...
Cum'è cumu nunn'è, a ra fini lu suonnu
m'ha chiusu l'uocchi e subbitu sugnu finitu 'nfunnu.

A porta di lu 'mpiernu rapìasi ppi ra genti
ed iju, di manu a nànnama, cu tant'atri parenti
varcavu chira porta senza sapì u picchì
fin'a ca nu lucifaru mi dissi li per li :
"Fermati spaturnàtu, tu haj da vinì ccu mija
e vuj tuttiquant'autri, vuj jatevìnni via"
Trimannu verga a verga chi mancu, arrassusija,
s'avissa ra paralisi, circai di minni fuj
ma sbiertu chiru diavulu ccu ru furcuni acutu
u culu m'ha grupatu e, chiddra facci ' sc'kutu,
ridiennu e cachinniànnu a terra m'ha spunutu.
E ppi suprammircatu, u fuocu i na furnaci
m'ha misu supr'a faccia diciennu "simu paci".
E doppu, ppi dispiettu, nu pede zucculutu
m'ha misu sup'u stommacu chir'angiulu curnutu.
Rimastu senza jatu pinzai "sugnu dannatu"
buffannu cum'un mantici mi sugnu risbigilàtu.

Pperamiseria ! I strepiti cchi fici dintr'u liettu
quannu supa ru stommacu, sintìa ccull'uocchj apierti,
u pisu i chiru pede chi mi stricav'a trippa :
oi santi i tuttu u cielu Fumai cumu na pippa!

Vulija gridà, m'u jatu da vucca un sinn'iscìa,
ne cchiù mi putia movi - oi malanovamia ! -
Ccussì chianu chianissimu nu jirit'haju azàtu
ed un interrutturi nu pocu haju ziddricatu.
E quannu, a ru mumentu, a luci s'è appicciata
la fifa s'era fatta grossa na tumminata.

"Si rapu l'uocchi a Satana mi truovo faccia a faccia,
s'i tiegnu chiusi u diavulu mi zumpa supr'a faccia
e dunque decidiamoci, vabbè che vuoi che faccia ?
Sia cumu sia risbigliati, dunali nu mmuttùni,
Madonnamija surreggimi, dalli nu buffittùni"

Infini rapìu l'uocchi e mi guardai la panza :
atru ca satanassu, diavulu ccu a lanza !
Supr'u linzùlu fradiciu di sudùri e di spagnu
s'era curcàt' a gatta ca mi parìa nu ragnu.
Nu ragnu mmienz'u pappici chira gatta parìa...

A ri mumenti u spànticu si vorz' in alligrija !

I pizzi du linzùlu ligai cum'a na sporta
sbattiennu chira gatta, ca da pagùra è morta.
Ma prim'i mori, oimamma, i grida ch'ha jittatu !
parianu dallu 'mpiernu lamienti d'un dannatu !

I fimmini da casa sintienn' u fragalasciu
ppi ra pagura in lacrimi sinni su' scis'abbasciu.

I chira sira nannàma davant'a ri vrascere
nun cuntàu cchiù rumanze, ma sulu strorie vere.

  Traduzione in italiano

Se mi ricordo ho paura


Anche se molto tempo, da allora è già passato,
se mi ricordo ho paura, per il sogno che ho sognato.

La sera, era novembre, sembrava che non finisse mai,
e la madre di mio padre, vicino al braciere,
una favola raccontava, con lutti, morti e guai.
Io, ch'ero ragazzino, me la credevo vera,
altroché, che mia nonna te la raccontava in modo
che senza darti dubbio te la bevevi per brodo:
e mentre Ella raccontava mi venivano i brividi
e quando poi alla fine dovevo andare a coricarmi
avevo tanta fifa che non sapevo più che fare.

Mia Zia., come ogni sera, mi diede la buonanotte,
spense la luce e disse: "prega, sennò son botte".
Perciò, prima di dormire dissi l'Avemaria,
il Padrenostro, il Gloria e l'Angelodidio.
Ma dormire! E che cavolo, dormir non si popoteva
Che il letto mi sembrava una barca piena di buchi
Ed il cuscino simile alla bocca dei lupi.
Diavoli a bizzeffe vidi incollati ai muri
E streghe e monachini volavano nel buio.

Il cuore nel petto mi sembrava strepitasse,
avevo tanta paura che stavo bagnando il letto...
Com'è come non è, alla fine il sonno
M'ha chiuso gli occhi e subito sono finito in fondo.

La porta dell'inferno s'apriva per la gente
Ed io, per mano alla nonna, con tanti altri parenti
Varcavo quella porta senza sapere il perchè
Fin quando un lucifero mi disse li per lì:
"Fermati imbecille, tu devi venire con me
voialtri, tutti quanti siete andatevene via"
tremando verga a verga che nemmeno non sia mai
avessi la paralisi, cercai di scapparmene
ma svelto, quel diavolo con il forcone acuminato
il culo mi ha punto, e quella faccia da gufo
ridendo e cachinniando a terra m'ha posato.
E per sopramercato il fuoco d'una fornace
Mi ha messo sulla faccia dicendo "siamo pari".
E dopo, per dispetto, un piede zoccoluto
M'ha messo sullo stomaco, quell'angelo cornuto.
Rimasto senza fiato, pensai :"sono dannato"
Soffiando come un mantice mi sono ridestato.

Per la miseria! Gli strpiti che feci nel mio letto
Quando sopra lo stomaco, sentii, con gli occhi aperti,
il peso di quel piede che mi fregava contro la pancia:
oh Santi di tutto il Cielo. Fumai come una pipa.

Volevo gridare ma il fiato non mi usciva dalla bocca
Ne più potevo muovermi - oh misero me! -
Così, piano pianissimo un dito ho sollevato
Ed un interruttore un po' ho solleticato.
E quando, nel momento che la luce s'è accesa
La fifa s'era fatta grossa una tonnellata.

"S'aprirò gli occhi mi troverò Satana faccia a faccia,
se li tengo chiusi il diavolo mi salterà sulla faccia
e dunque decidiamoci! Va be' che vuoi che faccia?
Sia come sia risvegliati, dagli una grande spinta,
Madonna mia, sorreggimi, dagli Tu una sberla!

Infine aprii gli occhi e mi guardai la pancia:
altro che Satanasso diavolo con la lancia!
Sul mio lenzuolo fradicio di sudore e paura
S'era coricata la gatta che mi sembrava un ragno.
Un ragno in mezzo alla ragnatela sembrava quella gatta...

In un momento la paura si volse in allegria!

I lembi del lenzuolo legai come una sporta
sbattendo quella gatta, che dalla paura è morta.
Ma prima di morire, oimamma, com'ha urlato!
Sembravan dall'inferno lamenti d'un dannato!

Le donne di casa sentendo quel clamore
per la paura in lacrime sono scese di sotto.

Da quella sera, mia nonna, davanti al braciere
Non raccontò più favole, ma solo storie vere...Poesia inviata da: Benito Ciarlo


Viaggi, destinazioni turismo e avventura


dialettando.com © 2003-2023 Golem100 - All rights reserved | Contatti