Proverbi | Poesie | Racconti | Articoli | Dizionario | Ricette | Mobile | BackOffice e Registrazione | Contatti | Home 
PAROLA
IN
Dialettando.com
Login
Username: Password:
Se non ti sei ancora registrato e vuoi collaborare con dialettando.com
Registrati ora...
 

 

I TERMINI DIALETTALI DI DIALETTANDO.COM:
Traduzione della parola italiana "diradare"

Abruzzo
diradare: , , , , abballe, ammonte, arrete, bujòtte, calator, d sguesch, dialette, diàuiu, difènne, disficile (Torano Nuovo/TE), diunà, diunu, ice, ottomàne, pajedëi, scingichète, scridìbbele

Basilicata
dietro, indietro: 'ndret, 'rret, addeventà, appresse, arrét, arrete, arriddùci (Lauria), busciglie, dece, decerott, defenne, deggiune, delùvie, despiette, devertì, dice, dire, discebele, disigne, duventà, duvuntà, facc'i frunti (Lauria), i cu ghè? I cu ete?, monnatura (Lauria), pinninu, a supinninu, pittata (Lauria), re, scordà, shkattamient, struzzulà, Talìare (Lauria)

Calabria
disgraziato: 'ddisonoratu, 'llandunari, 'llatriari, 'nsanguljàri, 'Ssiccàri, (a)n facci di, allapparatu, ammucciuni, arretu, ascialarsi, Bruttu bbestia, buntatusu, Camurriusu, carsariarsi, dèci, dialettu, dicembri, dijunu, diri, diserture, furestu, i bbotta, i scapicchjù, iritu, jìditu, jiritu, jritu, Juntàri, lacciàri, lattariari, Lattariàrsi, lattiriarsi, limmi lammi, longu longu, malanova, mancupatu, marpatutu, mungibèddu, niru, nnasiari, Paroliàri, Parrata, pendinu, sbracàri, sbracatu, Scarshjàri, scartellatu, scialarsi


dialettando.com © 2003-2023 Golem100 - All rights reserved | Contatti