Proverbi | Poesie | Racconti | Articoli | Dizionario | Ricette | Mobile | BackOffice e Registrazione | Contatti | Home 
PAROLA
IN
Dialettando.com
Login
Username: Password:
Se non ti sei ancora registrato e vuoi collaborare con dialettando.com
Registrati ora...
 

 

I TERMINI DIALETTALI DI DIALETTANDO.COM:
Traduzione della parola italiana "la sua capra"

Abruzzo
la sua capra: a crap' a saij', affativhevule, fatichevule;;, AL PIGIO, framìche (s. e pl. ("la" "li"), La Majelle, làbbera, lambe, laorà, latine, lloch', scastagnà, sellustr', timbàlle

Basilicata
la: 'a, 'ampe, a zoppa, a' scmmonc, dabbre, darde, davà, ddà, ddàne, ddàni (Basilicata sud), fatearòre, la v'sazz, la zoc', lagreme, lambione, lapazze, latre, latt, lattare, Lauriutu, mariungedde, vkkular

Calabria
La: 'A, 'bbandunari, 'ddoc'a'via, 'muddàri, 'ngusciu, a pastetta, abaciurra, Abbasciù, abramu, banda, Bbrogna, Braitàri, buatta, burburiari, camiari, ciangiulino, cozzettu, dassari, dassàri, dassari, Dda 'ffora, ddhani, Ddoca, Ddocavia, fatiga, fatìga/lavuru, frambosa, fringuru, gnagna`, jàni/jài/jà, lamentu, Lampa, lampiàri, lampu, latinu, Latti, lattuca, lazzi, lazzu, Lazzu, lisciabussu, Malu pilu, Muccusu, mungiari, munguriusu, Mussu, ngruppari, Occhjàri, picciu, Rassàri, Scapulari, Sciundiàri, Surbizza, tappiàri, travagghiare, travagghiari

Campania
la: 'a, 'a passata, Affiànchë, Avantaiusë, Buwattë, cipuddo, diasilla, Fatica, Faticà, Faticà, Fatìchë


dialettando.com © 2003-2023 Golem100 - All rights reserved | Contatti